De databank verzamelt de Belgische rechtspraak betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken in de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, zijnde in essentie de rechtspraak die toepassing maakt van de verordeningen waarop het project betrekking heeft.

De databank komt voort uit de beslissingen die de Eurocoördinatoren in hun respectieve rechtsgebieden verzamelen en periodiek toezenden. Deze vonnissen en arresten worden geanonimiseerd en voorzien van een samenvatting en een lijst van trefwoorden. Deze samenvattingen en trefwoorden betreffen alleen het deel van de vonnissen en arresten dat betrekking heeft op de toepassing van de genoemde verordeningen en zijn bedoeld om de gebruiker te leiden naar het onderwerp van zijn opzoeking, al naargelang het gaat om het toepassingsgebied, de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging, enz. ….

De database wordt onderhouden door het IGO.

U kunt toegang krijgen tot deze database via de onderstaande knop.

Documentatie