Het Europees Justitieel Netwerk heeft de praktische handleiding betreffende de verordening inzake de onderhoudsverplichtingen nr. 4/2009 aangenomen tijdens zijn vergadering van 15 december 2022. Hier is de Engelse versie in WORD. Een EU-uitgave en de andere talen volgen

Practice Guide consolidated fv