Beste collega’s jeugd- en familiemagistraten,

Met deze lente-nieuwsbrief betreffende internationale justitie in familie- en jeugd zaken hoop ik dat u het goed stelt.

Nog altijd…Covid

Aangezien het zich overal uitnodigt en de maatregelen in de hele wereld kinderen en gezinnen treffen, stuur ik u hierbij, voor uw belangstelling :

  • Een interessant artikel van mevrouw Erb-Klünemann, familierechter in Hamm (Duitsland) en rechter in het internationale Haagse netwerk, en de heer Christian Höhn, Duitse centrale autoriteit, over grensoverschrijdende procedures over kinderen in het corona-tijdperk. Het gedrukte artikel is in het Duits en ik stuur u ook een (redelijk goede) Engelse vertaling van Deepl.com.
  • Een overzicht van de wereldwijde rechtspraak betreffende de parentale kinderontvoeringen en het Haags Verdrag van 1980, gekoppeld aan Covid 19-situaties.
  • Een toolkit gepubliceerd door de Haagse Conferentie betreffende het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 tijdens de Covid 19-periode,.

Over de opleidingen en seminaries

1.
Zoals elk jaar organiseert het Europees netwerk voor justitiële opleiding (EJTN) een seminarie voor magistraten over de Europese familierechtelijke procedure (voertaal: Engels).

Ook dit jaar wordt dit seminarie geleid door het Belgisch Instituut. Het zal plaatsvinden in webinar formaat op 3 en 4 juni 2021.

Raadpleeg de opleiding European Civil Procedure in Family Law matters basic

De inschrijvingen gebeuren via het IGO: mevrouw Xuan-Uyen Nguyen (XuanUyen.Nguyen@igo-ifj.be) met mevrouw Ümit Oral (umit.oral@igo-ifj.be) in cc.

De termijn voor inschrijving is verlengd tot 17 mei.

2.
Op 11 en 12 juni 2021 vindt een hybride conferentie in het Engels plaats, fysiek in Berlijn EN online, als afsluitingsevenement van een Europees project dat de situatie van kinderen verwikkeld in grensoverschrijdende geschillen over de ouderlijke verantwoordelijkheid doelt te verbeteren.

Zoals u op het rijke programma zult lezen, gaat het over internationale bemiddeling, goede praktijken uit verschillende staten, de Brussel II bis en ter-verordeningen en de Haagse verdragen.

Het sprekerspanel is bijzonder prestigieus. Aan deze conferentie nemen rechters, bemiddelaars en advocaten deel uit alle lidstaten en de Belgische rechters worden van harte uitgenodigd.

Ik kan u alleen maar aanmoedigen om zo snel mogelijk in te schrijven:

https://www.amicable-eu.org/seminars/final-conference-germany

3.
Last but not least…
Op 9-10 september 2021 zal in het Europees Parlement een internationale conferentie worden gehouden over het thema van de bescherming van de ouderlijke band en het voorkomen van ouderverstoting.
Onze collega familierechter uit Dinant, Marie-France Carlier, is de drijvende kracht achter deze belangrijke meertalige organisatie, die een indrukwekkende lijst van sprekers aan het woord zal brengen uit uiteenlopende disciplines en achtergronden.

Er wordt getolkt in 4 talen.
Het IGO zal de kosten dekken.
Het programma is bijgevoegd.

Enquête over de internationale bescherming van volwassenen

De afgelopen jaren is de internationale bescherming van volwassenen in het middelpunt van de belangstelling van de internationale gemeenschap komen te staan. Niet alleen is de Conferentie IPR van Den Haag intensief bezig om het gebruik van het Verdrag inzake de bescherming van volwassenen van 13 januari 2000 (dat in België op 1 januari 2021 in werking is getreden) onder de Staten te promoten, maar ook de Europese Unie, onder Portugees voorzitterschap, heeft van dit onderwerp een prioriteit gemaakt en bestudeert de vraag of het wenselijk is een Europees instrument ter aanvulling van dit verdrag in het leven te roepen.

Met het oog hierop verzoekt de Europese Commissie om de hierna beschikbare enquête te verspreiden onder rechters die op dit gebied werkzaam zijn (met inbegrip van familierechters).

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/vulnerable_adults_practitioners

De enquête is in het Engels, maar het is mogelijk om in uw eigen taal te antwoorden. Antwoorden worden verwacht tegen 4 juni 2021 ten laatste.

Indien mogelijk, wordt u verzocht deze enquête te doen toekomen aan uw contactpersonen bij de verschillende instanties die betrokken zijn bij deze materie (notarissen, advocaten, overheidsinstanties, vrederechters).

Ik blijf te uwer beschikking voor vragen in verband met internationaal jeugd- en familierecht en wens u een uitstekend einde van het gerechtelijk jaar!

Met vriendelijke groet.

PS. Zoals altijd ben ik u dankbaar dat u mij op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen in de samenstelling van uw teams, zodat ik mijn contactlijsten up to date kan houden.